แจ้งรับคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ที่ส่งซ่อม
      19 ธันวาคม 2556      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     ศุภัชยา วิชาผง     30    Share

แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มารับแท็บเล็ตที่ส่งซ่อม ได้ที่ห้องICT ชั้น 2 อาคารสำนักงานหลังใหม่ เจ้าหน้าที่ : ศุภัชยา วิชาผง
โรงเรียน
1. บ้านกลางใหญ่   2. บ้านเจริญสุข  3. บ้านแหลมทอง  4. บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม  5.  บ้านดงบัง  6. อนุบาลบ้านผือพิทยาภู  7. ทุ่งตาลเลีย  8. หนองฆ้องนาสีนวล  9. บ้านน้ำซึม  10. โคกสะอาด  11. โนนสูงวิทยา  12. หนองกุงหนองเจริญ  13. บ้านกานต์สามัคคี  14. บ้านสว่างปากราง