เรียนเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงาน ฌาปนกิจศพ คุณครูสุบรรณ สมพิทักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร. บ้านท่าโสม วันพฤษหัสบดี 19 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ วัดเทพนิมิตร บ้านท่าโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
      18 ธันวาคม 2556      กลุ่มงานอํานวยการ     นายมนตรี จันทะพงษ์     70    Share

เรียนเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงาน ฌาปนกิจศพ คุณครูสุบรรณ สมพิทักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร. บ้านท่าโสม วันพฤษหัสบดี  19 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ วัดเทพนิมิตร บ้านท่าโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี