โรงเรียนดงบัง อ.กุดจับ ติดต่อรับเอกสารด่วน
  ด่วนมาก     11 สิงหาคม 2558      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     ธนาวัฒน์ นาดี     63    Share

แจ้งให้โรงเรียนบ้านดงบัง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี มารับเอกสารส่งเบิกรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อปรับปรุงแก้ไข...ด่วนด้วยนะครับ