กำหนดการอบรมครูปฐมวัยและครูผู้สอนภาษาไทย ป.๑-๖ ตามนโยบายพลิกโฉมโรงเรียน อ่านออกเขียนได้ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมหาธาตุเจดีย์
  ด่วนมาก     6 สิงหาคม 2558      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     นิคม สมจิตร     51    Share

แจ้งกำหนดการอบรมครูปฐมวัยและครูผู้สอนภาษาไทย ป.๑-๖ ตามนโยบายพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ภายใน ๑ ปี กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมหาธาตุเจดีย์ในวันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๕๘  ที่ โรงเรียนคำบงเจริญสุข 

รายละเอียด