กำหนดการฌาปนกิจศพ อาจารย์ปิ่น รัตนชัย
      13 ธันวาคม 2556      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     ธนาดุล ภูขำ     124    Share

กำหนดการฌาปนกิจศพ อาจารย์ปิ่น รัตนชัย ณ เมรุวัดป่าช้าบ้านดง ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี  วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 14.00 น. ประชุมเพลิง  โดยมีกำหนดการดังนี้

ตั้งศพสวนพระอภิธรรม ณ บ้านเลขที่ 309 หมู่ 13 บ้านดงสำราญ ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2556  
เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2556
เวลา 12.00 น. เคลื่อนศพไปยังเมรุวัดป่าช้าบ้านดง
เวลา 13.00 น. สวดมาติกา - ทอดผ้าบังสุกุล
เวลา 14.00 น. ประชุมเพลิง

จึงขอเรียนเชิญท่านมาด้วยความเคารพนับถือไปร่วมทำพิธีในครั้งนี้ด้วย