ด่วน!!! แจ้งอัตราจ้างในสังกัดติดต่อรับบัตรประกันสังคม
      12 ธันวาคม 2556      กลุ่มบริหารงานบุคคล     ศุภัชยา วิชาผง     57    Share

แจ้งอัตราจ้างในสังกัดที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ติดต่อขอรับบัตรประกันสังคมได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล
<<บัญชีรายชื่อ>>