การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  ด่วนมาก     27 กรกฏาคม 2558      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     สุรัตน์ สมสี     89    Share

แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงให้รอหนังสือแจ้งอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณก่อน ซึ่งกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์จะแจ้งให้ทราบและดำเนินการอีกครั้ง