ขอให้ผู้มีสิทธิได้รับตกเบิก เงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทน ตรวจสอบรายละเอียด
      11 ธันวาคม 2556      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     ศุภัชยา วิชาผง     77    Share

ขอให้ผู้มีสิทธิได้รับตกเบิก เงินวิทยฐานะ  เงินค่าตอบแทน  ซึ่งคำสั่งให้ได้รับ
ลงนามตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555  ได้ตรวจสอบรายละเอียด
หากพบว่าขาดตก หรือคลาดเคลื่อนประการใด  ให้แจ้งด่วนภายในวันที่  13 ธันวาคม 2556
โทร. 089 7128206  <<ดาวน์โหลดไฟล์>>