ข่าวประกาศจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุดรธานี เขต 4
      9 ธันวาคม 2556      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     นันท์นภัส รชตรุ่งเรือง     77    Share

1. วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556 งดเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร

2. นายสุวัฒน์ ผิวสว่าง รร.บ้านท่าลี่ กรุณานำสำเนาสมุดบัญชีคู่ฝากธนาคาร (เพื่อประกอบการโอนเงินเดือน) ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการและสินทรัพย์ ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ด่วน

3. รายชื่อผู้ต้องนำเงินสดมาชำระที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ในระหว่างวันที่ 9-17 ธันวาคม 2556 หากพ้นกำหนดจะหักเงินผ่านระบบเงินเดือนประจำเดือนธันวาคม 2556 ----->รายชื่อ