ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูเข้าร่วมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
      3 ธันวาคม 2556      กลุ่มงานอํานวยการ     นายมนตรี จันทะพงษ์     121    Share

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูเข้าร่วมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช  ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ รายละเอียดตามกำหนดการ
กำหนดการ