ประชุมผู้บริหารและรับโล่รางวัลและเกียรติบัตรสำหรับผู้ส่งเสริมภาษาไทยประสบผลสำเร็จ
      2 ธันวาคม 2556      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     ธนาดุล ภูขำ     108    Share

แจ้ง ผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4 เลื่อนการประชุมประจำเดือน เป็นวันที่ 9 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมมอบโล่/เกียรติบัตรผู้ส่งเสริมภาษาไทย ปี 2556