ให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง กรอกข้อมูลการอ่านออกเขียนได้
  ด่วนที่สุด     3 กรกฏาคม 2558      กลุ่มงานอํานวยการ     อุไรพร พิมพาแสง     43    Share

โรงเรียนใดไม่สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลการอ่านออกเขียนของนักเรียนได้ ให้หรอกข้อมูลตามตัวอย่าง แล้วส่งไปที่ ไลน์ของ จ๋า ฝ่ายแผน ไอดีไลน์ 0990104794 เจ้าหน้าที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้