ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน
      28 พฤศจิกายน 2556      กลุ่มงานอํานวยการ     ศุภัชยา วิชาผง     27    Share

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน ธันวาคม 2556 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประเมตตาธรรม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 |หนังสือนำส่ง|วาระการประชุม|