การดำเนินงานโครงการตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 19 ระดับภาค
      22 พฤศจิกายน 2556      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล     ธนาดุล ภูขำ     88    Share

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับสโมสรไลออนส์ศรีประจักษ์ จังหวัดอุดรธานี ดำเนินงานตามโครงการตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2556 ระดับภาค ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมเสาวภาผ่องศรี ชั้น 2 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี จึงขอความร่วมมือให้ผู้บริหารโรงเรียนแจ้งบุคลากรในสังกัด ดังรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว

หนังสือนำสั่ง | กำหนดการแข่งขันและรายชื่อโรงเรียน ครู นักเรียน | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน