แจ้งการกรอกข้อมูลสมาชิก กบข.
      21 พฤศจิกายน 2556      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     ศุภัชยา วิชาผง     93    Share

แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4 ทุกโรงเรียน ให้กรอกข้อมูลข้าราชการครูที่เป็นสมาชิก กบข. ตามลิงค์แบบกรอกข้อมูลสมาชิก กบข. ออนไลน์  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556