ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
      21 พฤศจิกายน 2556      กลุ่มบริหารงานบุคคล     ศุภัชยา วิชาผง     125    Share

หากประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งว่างตามประกาศ  ให้ยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบเพื่อประเมินศักยภาพสายงานบริหารสถานศึกษา  ภายในวันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖  และดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์  www.udon4.go.th     |ประกาศ|