ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขัน เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน โรงเรียนบ้านโชคเจริญ
      21 พฤศจิกายน 2556      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     ศุภัชยา วิชาผง     89    Share