แจ้งสถานะการใช้งานของเว็บไซต์ทีฝากไว้กับ Udon4 Server
      20 พฤศจิกายน 2556      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     ธนาดุล ภูขำ     121    Share

เนื่องจาก สพป.อุดรธานี เขต 4 มีการปิดระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Computer) เพื่อปรับปรุงห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และจัดวางระบบสายสัญญาณภายในสำนักงานฯใหม่นั้น  บัดนี้ (20/11/56 11.00 น.) ระบบอินเตอร์เน็ต uniNet ที่่เชื่อมต่อกับโรงเรียนในสังกัดและเว็บไซต์ที่มีการจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ สพป.อุดรธานี  เขต 4 สามารถใช้งานได้ตามปกติเรีบร้อยแล้ว

ระบบที่มีการจัดเก็บไว้ในระบบ Udon4 Data Center มีดังนี้

และหากโรงเรียนไหนมีความประสงค์ของใช้พื้นที่ในการจัดเก็บระบบเว็บไซต์ (Hosting) สามารถติดต่อได้ที่ Thanadul.udon4@gmail.com หรือโทร 081.890.2878 (ธนาดุล ภูขำ)