การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553-2555
      20 พฤศจิกายน 2556      กลุ่มบริหารงานบุคคล     นายมนตรี จันทะพงษ์     148    Share

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4 จะดำเนินการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553-2555 ระหว่างวันที่ 20-29 พ.ย. 2556

หนังสือนำส่ง
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.
ติยาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
ติยาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)