ให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4 ตรวจสอบการยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
      19 พฤศจิกายน 2556      กลุ่มนโยบายและแผน     ณัชชา มหาฤทธิ์     112    Share

ประกาศให้สถานศึกษาทุกแห่งที่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง รหัสเขตพื้นที่ 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 ให้ดำเนินการปรัปรุงข้อมูลโดยด่วน หากสถานศึกษาใดปรับปรุงและยืนยันข้อมูลแล้ว ขอบพระคุณป็นอย่างมาก 

ตรวจสอบข้อมูลที่นี่