เชิญประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายมหาธาตุ
  ด่วนมาก     12 มกรามก 2558      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     ธนาดุล ภูขำ     66    Share

เชิญประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของโรงเรียนทุกโรงเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ  ห้องประชุมโรงเรียนคำบงเจริญสุข ขอบคุณมากครับ

หนังสือนำส่ง